zahrada, terasa, garden, terrace, blue in green, .Blue.In.Green.
© 2019 .Blue.In.Green.
CONTACT
FILM DESIGN
FILM DESIGN
INSIDE   OUT.    Interior   in   exterior   -   is   our   philosophy   of understanding   landscape,   public   space,   exterior   space   of family    and    apartment    buildings.    For    our    clients    we prepare    in    our    atelier    study,    project    and    realize    an original      design,            showing      their      personality      in consideration   the   uniqueness   of   architecture,   genius   loci and   connecting   the   interior   with   the   exterior,   all   to   create the   maximum   experience   and   feeling   spent   in   a   unique space. INSIDE    OUT.     Interiér    v    exteriéri    -    je    naša    filozofia chápania    exteriéru,    verejného    priestoru    i    priestoru    v bezprostrednej    blízkosti    rodinných    a    bytových    domov. Naším    klientom    spracujeme    v    našom    ateliéri    štúdiu, projekt    i    zrealizujeme    originálny    návrh,    ktorý    dá    do popredia    ich    osobnosť,    súčasne    maximálne    zohľadní jedinečnosť    architektúry,    génia    loci    a    zároveň    prepojí interiér   s   exteriérom   a   to   všetko   smerujúc   k   vytvoreniu maximálneho   zážitku   a   pocitu   strávenom   v   jedinečnom priestore. /.Blue.In.Green./
All   experiences   in      film   design   we   apply   to   the   original landscape, public space and garden design. Všetky   skúsenosti   z   filmového   dizajnu   uplatňujeme   i   v originálnej     tvorbe     verejného     priestoru,     krajinného     a záhradného dizajnu.
MAKE THE PLACE YOUR FAVORITE SPACE
zahrada terasa garden terrace blue in green .Blue.In.green.
INSIDE   OUT.    Interior   in   exterior   -   is   our   philosophy   of understanding   landscape,   public   space,   exterior   space   of family    and    apartment    buildings.    For    our    clients    we prepare    in    our    atelier    study,    project    and    realize    an original      design,            showing      their      personality      in consideration   the   uniqueness   of   architecture,   genius   loci and   connecting   the   interior   with   the   exterior,   all   to   create the   maximum   experience   and   feeling   spent   in   a   unique space. INSIDE    OUT.     Interiér    v    exteriéri    -    je    naša    filozofia chápania    exteriéru,    verejného    priestoru    i    priestoru    v bezprostrednej    blízkosti    rodinných    a    bytových    domov. Naším    klientom    spracujeme    v    našom    ateliéri    štúdiu, projekt    i    zrealizujeme    originálny    návrh,    ktorý    dá    do popredia    ich    osobnosť,    súčasne    maximálne    zohľadní jedinečnosť    architektúry,    génia    loci    a    zároveň    prepojí interiér   s   exteriérom   a   to   všetko   smerujúc   k   vytvoreniu maximálneho   zážitku   a   pocitu   strávenom   v   jedinečnom priestore. /.Blue.In.Green./
All   experiences   in      film   design   we   apply   to   the   original landscape, public space and garden design. Všetky   skúsenosti   z   filmového   dizajnu   uplatňujeme   i   v originálnej     tvorbe     verejného     priestoru,     krajinného     a záhradného dizajnu.
CONTACT
MAKE THE PLACE YOUR FAVORITE SPACE
© 2019 .Blue.In.Green.