ADDRESS Vajnorská 98/B 831 04 Bratislava Slovakia, EU

INSIDE OUT. Interior in exterior - is our philosophy of understanding public space - URBAN SPACE AND LANDSCAPE - exterior space of family and apartment buildings or office, campus buildings too. Our cities are places where people live, meet each other, exchange opinion, relax or just have fun. The mission of our projects is to create a living space, full of various activities designed for people of different age and social groups. For our clients we prepare in our atelier study, project and realize original design, showing their personality in consideration the uniqueness of architecture, genius loci and connecting the interior with the exterior, all to create the maximum experience and feeling spent in a unique space.

GALLERY

PUBLIC SPACES
VIA LIBERTAS, TRENČÍN, SK VIA LIBERTAS, TRENČÍN, SK VIA LIBERTAS, TRENČÍN, SK VISION CITY PARK, DE VISION CITY PARK, DE VISION CITY PARK, DE
INSIDE OUT. Interiér v exteriéri - je naša filozofia chápania exteriéru, verejného priestoru - MESTSKÉHO I PRÍRODNÉHO - priestoru v bezprostrednej blízkosti rodinných, bytových domov, administratívnych a školských objektov. Naše mestá priestorom, kde ľudia žijú, stretávajú sa, vymieňajú si názory, kde relaxujú alebo sa len zabávajú. Cieľom našich projektov je vytvorenie živého priestoru, plného rozmanitých aktivít určných pre ľudí rôznych vekových i spoločenských skupín. V našom ateliéry spracujeme pre naších klientov štúdiu, projekt i zrealizujeme originálny návrh, ktorý do popredia ich osobnosť, súčasne maximálne zohľadní jedinečnosť architektúry, génia loci a zároveň prepojí interiér s exteriérom a to všetko smerujúc k vytvoreniu maximálneho zážitku a pocitu strávenom v jedinečnom priestore.
NEIGHBOURS TO THE YARD, BRATISLAVA, SK NEIGHBOURS TO THE YARD, BRATISLAVA, SK NEIGHBOURS TO THE YARD, BRATISLAVA, SK REVITALISATION OF BUILDINGS, RAJSKA, BRATISLAVA, SK REVITALISATION OF BUILDINGS, RAJSKA, BRATISLAVA, SK REVITALISATION OF BUILDINGS, RAJSKA, BRATISLAVA, SK RIVERSIDE UHERSKÉ HRADIŠTĚ, CZ RIVERSIDE UHERSKÉ HRADIŠTĚ, CZ RIVERSIDE UHERSKÉ HRADIŠTĚ, CZ

GALLERY

GARDENS, TERRACES
COURTYARD Á LA PROVANCE, CZ COURTYARD Á LA PROVANCE, CZ COURTYARD Á LA PROVANCE, CZ RED CARPET GARDEN, BRATISLAVA, SK RED CARPET GARDEN, BRATISLAVA, SK RED CARPET GARDEN, BRATISLAVA, SK CLOSE TO MOON TERRACE, BRATISLAVA, SK CLOSE TO MOON TERRACE, BRATISLAVA, SK CLOSE TO MOON TERRACE, BRATISLAVA, SK CLOSE TO SUN TERRACE, BRATISLAVA, SK CLOSE TO SUN TERRACE, BRATISLAVA, SK CLOSE TO SUN TERRACE, BRATISLAVA, SK SUNSHINE TERRACE, BRATISLAVA, SK SUNSHINE TERRACE, BRATISLAVA, SK SUNSHINE TERRACE, BRATISLAVA, SK
ALL RIGHTS RESERVED @ 2020 .BLUE.IN.GREEN.
RTVS TERRACE, BRATISLAVA, SK RTVS TERRACE, BRATISLAVA, SK RTVS TERRACE, BRATISLAVA, SK
INSIDE OUT. Interior in exterior - is our philosophy of understanding public space - URBAN SPACE AND LANDSCAPE - exterior space of family and apartment buildings or office, campus buildings too. Our cities are places where people live, meet each other, exchange opinion, relax or just have fun. The mission of our projects is to create a living space, full of various activities designed for people of different age and social groups. For our clients we prepare in our atelier study, project and realize original design, showing their personality in consideration the uniqueness of architecture, genius loci and connecting the interior with the exterior, all to create the maximum experience and feeling spent in a unique space.
INSIDE OUT. Interiér v exteriéri - je naša filozofia chápania exteriéru, verejného priestoru - MESTSKÉHO I PRÍRODNÉHO - priestoru v bezprostrednej blízkosti rodinných, bytových domov, administratívnych a školských objektov. Naše mestá priestorom, kde ľudia žijú, stretávajú sa, vymieňajú si názory, kde relaxujú alebo sa len zabávajú. Cieľom našich projektov je vytvorenie živého priestoru, plného rozmanitých aktivít určných pre ľudí rôznych vekových i spoločenských skupín. V našom ateliéry spracujeme pre naších klientov štúdiu, projekt i zrealizujeme originálny návrh, ktorý do popredia ich osobnosť, súčasne maximálne zohľadní jedinečnosť architektúry, génia loci a zároveň prepojí interiér s exteriérom a to všetko smerujúc k vytvoreniu maximálneho zážitku a pocitu strávenom v jedinečnom priestore.

GALLERY

PUBLIC SPACES
VIA LIBERTAS, TRENČÍN, SK VIA LIBERTAS, TRENČÍN, SK VIA LIBERTAS, TRENČÍN, SK VISION CITY PARK, DE VISION CITY PARK, DE VISION CITY PARK, DE
ADDRESS Vajnorská 98/B 831 04 Bratislava Slovakia, EU
ALL RIGHTS RESERVED @ 2020 .BLUE.IN.GREEN.

RIVERSIDE UHERSKÉ HRADIŠTĚ, CZ RIVERSIDE UHERSKÉ HRADIŠTĚ, CZ RIVERSIDE UHERSKÉ HRADIŠTĚ, CZ RTVS TERRACE, BRATISLAVA, SK RTVS TERRACE, BRATISLAVA, SK RTVS TERRACE, BRATISLAVA, SK REVITALISATION OF BUILDINGS, RAJSKA, BRATISLAVA, SK REVITALISATION OF BUILDINGS, RAJSKA, BRATISLAVA, SK REVITALISATION OF BUILDINGS, RAJSKA, BRATISLAVA, SK

GALLERY

GARDENS, TERRACES
COURTYARD Á LA PROVANCE, CZ COURTYARD Á LA PROVANCE, CZ COURTYARD Á LA PROVANCE, CZ CLOSE TO MOON TERRACE, BRATISLAVA, SK CLOSE TO MOON TERRACE, BRATISLAVA, SK CLOSE TO MOON TERRACE, BRATISLAVA, SK CLOSE TO SUN TERRACE, BRATISLAVA, SK CLOSE TO SUN TERRACE, BRATISLAVA, SK CLOSE TO SUN TERRACE, BRATISLAVA, SK SUNSHINE TERRACE, BRATISLAVA, SK SUNSHINE TERRACE, BRATISLAVA, SK SUNSHINE TERRACE, BRATISLAVA, SK
NEIGHBOURS TO THE YARD, BRATISLAVA, SK NEIGHBOURS TO THE YARD, BRATISLAVA, SK NEIGHBOURS TO THE YARD, BRATISLAVA, SK
RED CARPET GARDEN, BRATISLAVA, SK RED CARPET GARDEN, BRATISLAVA, SK RED CARPET GARDEN, BRATISLAVA, SK
.BLUE.IN.GREEN. landscape design
.BLUE.IN.GREEN. landscape design